Публічна оферта (17.12.2019)

про надання послуг
з надання місця для розміщення веб-ресурсів (хостингу) в мережі Інтернет, реєстрації та підтримки доменних імен в мережі Інтернет


ФОП Сікорський Павло Юрійович (надалі — «Виконавець»), пропонує укласти абонентський Договір на надання послуг хостингу, реєстрації та підтримки доменних імен в мережі Інтернет (надалі — «Послуги»), будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі «Абонент») на однакових для всіх споживачів умовах.

Прийняття даної оферти означає укладення Договору, який по тексту збігається з текстом даної оферти.

Прийняття даної оферти, і відповідно, укладення Договору, є обов'язковою умовою для виконання реєстрації на сайті Виконавця, розташованого за адресою https://rhost.com.ua. Номер договору видається Абоненту в момент реєстрації на сайті.

Якщо Абонент є фізичною особою, приймаючи дану оферту, Абонент, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI, надає Виконавцю свою згоду на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарсько-правових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері статистики, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства податкової, статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з реалізації визначених законодавством прав та обов'язків в сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Надаючи цю згоду, Абонент підтверджує, що він бере на себе відповідальність за точність і достовірність своїх персональних даних, переданих Виконавцю при реєстрації на сайті, або іншим способом, і за їх своєчасне оновлення, а також зобов'язується дотримуватися і виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних.

Абонент підтверджує, що ознайомлений і згоден з тим, що:


 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Виконавець зобов'язується:
   1. Надати доступ Абоненту в систему керування послугами, розташовану на сайті Виконавця, з авторизацією за допомогою імені та пароля, обраних Абонентом при реєстрації на сайті Виконавця.
   2. Надавати Послуги Абоненту відповідно до діючих тарифів і регламентів.
   3. Інформувати Абонента про всі зміни в даному договорі, в тарифах на послуги, в регламентах надання послуг, та іншій інформації, що стосується обслуговування, шляхом публікації інформації на своєму сайті і інформаційної розсилки на електронну пошту Абонента.
  2. Абонент зобов'язується:
   1. Надати повну, правдиву і точну інформацію про себе, і своєчасно повідомляти Виконавця про будь-які зміни.
   2. Дотримуватися регламентів надання послуг, включаючи регламенти доменних зон, і правила розв'язання доменних спорів, що діють в обраних доменних зонах.
   3. Оплачувати Послуги відповідно до тарифів, що діють на момент оформлення замовлення.
  3. Виконавець має право:
   1. тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту у випадках:
    • надання Абонентом неповної або неточної контактної інформації
    • ненадання документів, що посвідчують особу, на вимогу Виконавця
    • порушення Абонентом своїх зобов'язань по оплаті послуг Виконавця
    • порушення Абонентом регламенту надання відповідних послуг
  4. Абонент має право:
   1. вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
   2. отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси за допомогою електронної пошти.
 2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. Датою вступу в силу нових Тарифів є дата їх публікації на сайті Виконавця.
  2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент замовлення Послуги.
  3. Здійснюючи оплату, Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номера замовлень та/або рахунків, які сплачуються.
  4. Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
  5. Послуги надаються на підставі 100% попередньої оплати.
  6. В окремих випадках, визначених відповідними регламентами надання послуг, послуга може надаватися в обмеженому або повному режимі без необхідності попередньої оплати з боку Абонента (пробний період, відстрочка платежу, і т.п.).
  7. Акти виконаних робіт для юридичних осіб та ФОП надаються в електронному вигляді, підписані електронним цифровим підписом (ЕЦП) за допомогою сервісу vchasno.ua, або аналогічних йому, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання замовлення.
  8. Копії актів і рахунків для роздрукування, на випадок необхідності оформлення документів в паперовому вигляді, висилаються на електронну пошту Абонента в день виконання замовлення.
  9. Якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виконання робіт Абонент не надав обґрунтованих претензій з приводу якості наданих Виконавцем послуг, роботи автоматично вважаються виконаними в повному обсязі.
 3. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість в роботі Послуг і не гарантує, що техніка, програмне забезпечення та будь-які інші матеріали, які використовується для надання послуг, не містять помилок, але докладає зусиль з метою уникнення перебоїв або неточностей в роботі послуг, що надаються.
  2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості користування Послугами, або понесений в результаті помилок, затримок, перерв в роботі Послуг, у випадках втрати файлів, дефектів або затримок передачі даних і інших причин, включаючи штатні або помилкові спрацьовування процедур захисту від розподілених атак, злому і спаму, але не обмежуючись ними.
  3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.
  4. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет.
  5. Абонент повністю відповідальний за збереження свого імені і пароля для доступу в систему управління послугами, і за збитки, претензії або зобов'язання, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання. У разі втрати доступу до системи, клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про відновлення доступу, обов'язково додавши до заяви копії документів, що підтверджують особу заявника.
  6. Абонент повністю відповідальний за правомірність використання послуг Виконавця, і самостійно несе відповідальність за наслідки використання послуг Виконавця, а також зобов'язується виступати в якості відповідача в судах або арбітражах в судових або досудових спорах щодо доменних імен і вмісту сайтів Абонента.
  7. Ні Виконавець, ні його контрагенти, які беруть участь у забезпеченні надання послуг Абоненту (Реєстратори, Адміністратори доменних зон, Оператори Реєстрів, Інтернет-провайдери, Хостинг-провайдери, Дата-центри, і т.п.) не несуть відповідальності і не можуть бути притягнуті в якості відповідача або співвідповідача в судах і арбітражах по будь-яких питань, пов'язаних з характером використання Послуг Виконавця Абонентом або іншими особами, які використовують ім'я користувача і пароль Абонента для управління Послугами.
  8. Виконавець приймає до виконання тільки ті замовлення Абонента, які оформлені за допомогою системи управління Послугами.
 4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ
  1. Претензії Абонента щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента складає не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів.
  2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
 5. ІНШІ УМОВИ
  1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. Для деяких послуг регламентами можуть бути передбачені особливі умови відмови Абонента від Послуг Виконавця.
  2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин.
  3. У разі дострокового припинення надання Послуг Абоненту повністю повертаються кошти, перераховані в якості авансу, і не витрачені на придбання послуг Виконавця.
  4. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Абонента на сайті Виконавця і діє протягом одного року. Якщо за 15 календарних днів до закінчення дії Договору жодна із Сторін не направить іншій Стороні письмове повідомлення про його припинення, цей Договір автоматично вважається продовженим на рік.
  5. З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
  6. Наступні додатки до договору є його невід'ємними частинами:
Замовлень: , на суму грн.