Зареєструвати домен Ціни на реєстрацію доменних імен

На даний момент встановлено такі ціни на послуги реєстрації, трансферу і продовження реєстрації доменів на 1 рік:

Українські домени загального призначення Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.ua 1 300 00 1 300 00 1 300 00
.com.ua 255 00 255 00 255 00
.net.ua 246 00 246 00 246 00
.biz.ua 215 00 215 00 215 00
.co.ua 215 00 215 00 215 00
.org.ua 200 00 200 00 200 00
.in.ua 185 00 185 00 185 00
.pp.ua 10 00 10 00 10 00
Київ Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.kiev.ua 195 00 195 00 195 00
.kyiv.ua 195 00 195 00 195 00
Запоріжжя Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.zp.ua 246 00 246 00 246 00
.zaporizhzhe.ua 246 00 246 00 246 00
Суми Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.sm.ua 246 00 246 00 246 00
.sumy.ua 246 00 246 00 246 00
Луганськ Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.lg.ua 246 00 246 00 246 00
.lugansk.ua 246 00 246 00 246 00
Донецьк Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.dn.ua 246 00 246 00 246 00
.donetsk.ua 246 00 246 00 246 00
Дніпро Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.dp.ua 220 00 220 00 220 00
.dnipropetrovsk.ua 220 00 220 00 220 00
.dnepropetrovsk.ua 220 00 220 00 220 00
Львів Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.lviv.ua 370 00 370 00 370 00
Черкаси Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.ck.ua 280 00 280 00 280 00
.cherkasy.ua 280 00 280 00 280 00
.cherkassy.ua 280 00 280 00 280 00
Чернігів Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.cn.ua 340 00 340 00 340 00
.chernigov.ua 340 00 340 00 340 00
Чернівці Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.cv.ua 306 00 306 00 306 00
.chernovtsy.ua 306 00 306 00 306 00
.chernivtsi.ua 306 00 306 00 306 00
Івано-Франківськ Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.if.ua 195 00 195 00 195 00
.ivano-frankivsk.ua 195 00 195 00 195 00
Харків Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.kh.ua 246 00 246 00 246 00
.kharkov.ua 246 00 246 00 246 00
.kharkiv.ua 246 00 246 00 246 00
Хмельницький Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.km.ua 196 00 196 00 196 00
.khmelnitskiy.ua 196 00 196 00 196 00
Кропивницький (Кіровоград) Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.kr.ua 195 00 195 00 195 00
.kropyvnytskyi.ua 195 00 195 00 195 00
.kirovograd.ua 195 00 195 00 195 00
Херсон Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.ks.ua 172 00 172 00 172 00
.kherson.ua 172 00 172 00 172 00
Луцьк Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.lt.ua 340 00 340 00 340 00
.volyn.ua 340 00 340 00 340 00
.lutsk.ua 340 00 340 00 340 00
Миколаїв Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.mk.ua 170 00 170 00 170 00
.nikolaev.ua 170 00 170 00 170 00
Полтава Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.pl.ua 195 00 195 00 195 00
.poltava.ua 195 00 195 00 195 00
Рівне Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.rv.ua 340 00 340 00 340 00
.rovno.ua 340 00 340 00 340 00
.rivne.ua 340 00 340 00 340 00
Тернопіль Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.te.ua 306 00 306 00 306 00
.ternopil.ua 306 00 306 00 306 00
Ужгород Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.uz.ua 195 00 195 00 195 00
.uzhgorod.ua 195 00 195 00 195 00
Вінниця Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.vn.ua 150 00 150 00 150 00
.vinnica.ua 125 00 125 00 125 00
Житомир Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.zt.ua 280 00 280 00 280 00
.zhitomir.ua 280 00 280 00 280 00
Одеса Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.od.ua 170 00 170 00 170 00
.odessa.ua 170 00 170 00 170 00
.odesa.ua 170 00 170 00 170 00
Крим Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.yalta.ua 130 00 130 00 130 00
.sebastopol.ua 130 00 130 00 130 00
.crimea.ua 130 00 130 00 130 00
Домени верхнього рівня (TLD) Реєстрація, грн. Продовження, грн. Трансфер, грн.
.tech 2 555 00 2 555 00 2 555 00
.media 1 687 00 1 687 00 1 687 00
.domains 1 576 00 1 576 00 1 576 00
.life 1 540 00 1 540 00 1 540 00
.info 936 00 936 00 936 00
.biz 768 00 768 00 768 00
.net 639 00 639 00 639 00
.org 621 00 621 00 621 00
.com 512 00 512 00 512 00
Замовлень: , на суму грн.